Obdelava osebnih podatkov

Privolitev v varovanje in obdelavo osebnih podatkov

Pravica do zasebnosti je človekova pravica in v Medical centru Rogaška smo se, v skladu z novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki začne veljati s 25. 5. 2018, zavezali k njenemu varovanju. Uredba bo izboljšala ravnanje in varstvo osebnih podatkov, kar je tudi v skladu z našimi vrednotami ter obljubami. Glede na novo uredbo mora vsak posameznik oddati izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako morajo biti posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala. Več o novi uredbi si lahko preberete na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.


Dane privolitve lahko kadar koli urejate ali prekličete s pisno zahtevo, poslano na Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo d.o.o., upravljavca vaših osebnih podatkov, na naslov Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina, s pripisom "za DPO".

Več o obdelavi osebnih podatkov Zdravilišča Rogaška – Zdravstvo d.o.o. (Medical center Rogaška) najdete na naši spletni strani.

Vabimo vas, da uredite svojo privolitev:

Vaši kontaktni podatki

Nastavitve vašega osebnega profila

Uporabniške pravice

Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravicah, ki izhajajo iz veljavnih zakonov o varstvu podatkov:

Pravica o umiku soglasja
Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadar koli umaknete. Soglasje lahko umaknete pisno na naslov Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo d.o.o., Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina, s pripisom "za DPO".

Pravica do dostopa
Od Medical centra Rogaška lahko kadar koli zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.

Pravica do popravka
Od Medical centra Rogaška lahko kadar koli zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.

Pravica do omejitve
Od Medical centra Rogaška lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:
  • oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga Medical center Rogaška potrebuje za preverjanje točnosti podatkov;
  • je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov;
  • vaših podatkov Medical center Rogaška ne potrebuje več, a jih mora hraniti za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
  • ugovarjate obdelavi, medtem ko Medical center Rogaška preverja, ali njegova zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
Pravica do prenosljivosti
Na vašo zahtevo bo Medical center Rogaška, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesel drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora
Če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne ali statistične namene, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
Od Medical centra Rogaška imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.

Pravica do vložitve pritožbe
V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate, ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.

Pravica do izbrisa
Od Medical centra Rogaška lahko kadar koli zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:
  • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani;
  • obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage;
  • obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage;
  • so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
  • je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
  • so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

Vrsta zahtevka E-naslov Dodaten komentar