Magnetna resonanca

Poseben 10-% popust

V Medical centru Rogaška smo za vas pripravili posebno ponudbo z 10-% popustom na vse MR preiskave.

Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na 03 811 70 80 ali moj-termin@rogaska-medical.com.
Več
Rogaška Slatina, 1. 4. 2021

Facebook nagradna igra

Pogoji in določila za sodelovanje v Facebook nagradni igri ob svetovnem dnevu zdravja 2021.

Pravila in pogoji nagradne igre – Medical center Rogaška

1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre je podjetje Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo d.o.o., Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina, davčna številka SI53514017 (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Medical center Rogaška.

3. Pravila in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki uporabljajo družbeno omrežje Facebook. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo d.o.o., njihovi ožji družinski člani in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Sodelovanje je brezplačno.

4. Način sodelovanja
Udeleženci v nagradni igri sodelujejo z obiskom Facebook strani organizatorja, kjer na časovnici pod posebno Facebook objavo organizatorja oddajo svoj komentar, v katerem označijo prijatelja, všečkajo stran organizatorja in delijo objavo z nagradnim vprašanjem. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, torej z več komentarji, v žrebanje pa bo vključen le enkrat.

5. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 2. 4. 2021 od 10.00 ure do 7. 4. 2021 do 10.00 ure.

6. Nagrada
  • 1 x Nega obraza
  • 1 x Medicinska ročna masaža (40 min)
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 €. Pri nagradah do vrednosti 42 € se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

7. Izbor nagrajencev
Organizator nagradne igre bo v skladu s temi pravili z naključnim žrebom v roku treh (3) delovnih dni po zaključku nagradne igre izžrebal dva nagrajenca. V žrebanje se vključijo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v času trajanja nagradne igre in izpolnjujejo vse ostale pogoje teh pravil. Nagradno žrebanje bo potekalo v prostorih organizatorja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba na podlagi teh pravil ni mogoča.

8. Prevzem nagrade
Ob zaključku nagradne igre bodo na Facebook strani organizatorja objavljena imena nagrajencev, ki bodo o rezultatih žrebanja in načinu prevzema nagrade obveščeni tudi preko zasebnega sporočila na Facebooku. Izžrebanec mora v petih (5) delovnih dneh po obvestilu o žrebanju organizatorju posredovati naslednje podatke: ime, priimek in poštni naslov. Izžrebanec, ki izpolnjuje pogoje prevzema nagrade, bo bon za koriščenje nagrade prejel po pošti.

9. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  • (ne)delovanje družbenega omrežja Facebook, 
  • ostale aktivnosti na družbenem omrežju, ki bi lahko vplivale na izvedbo nagradne igre, 
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.
Nagradne igre niso na nikakršen način povezane, sponzorirane, podprte ali organizirane s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd., platforma je le njen gostitelj.

10. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

11. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila nagradne igre so ves čas nagradne igre dostopna na spletni strani organizatorja. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov Zdravilišče Rogaška – Zdravstvo d.o.o., Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina ali na info@rogaska-medical.com.

12. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradnih igrah, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook strani.


Rogaška Slatina, 30. 3. 2021