Ambulanta za otorinolaringologijo

STORITVE OTORINOLARINGOLOŠKE AMBULANTE:

 • specialistični pregled pri otorinolaringologu
 • endoskopski pregled nosu
 • pregled žrela, grla in sapnika s fl eksibilnim endoskopom
 • kontrolni specialistični pregled
 • izdaja drugega mnenja
 • poligrafi ja spanja z interpretacijo rezultatov
 • izrez kožnih tvorb v lokalni anesteziji
 • izrez kožne tvorbe in kritje vrzeli z lokalnim režnjem
 • resekcija mehkega neba v lokalni anesteziji (uvulopalatoplastika)
 • redukcija mehkega neba z radiofrekvenco v lokalni anesteziji
 • radiofrekvenčna redukcija nosnih školjk (RF mukotomija)
 • histopatološka preiskava izrezanega tkiva

»Do motenj dihanja v spanju običajno pride zaradi neprimernega položaja in ohlapnosti tkiv v zgornjih dihalih. Pri najblažjih oblikah se zaradi vibracij ustvarja zvok smrčanja, ob tem pa ob resnejši zapori dihal lahko prihaja tudi do daljših premorov dihanja (apnej) med spanjem. Gre za bolezensko stanje, ki pomembno znižuje kakovost življenja.«

Zdravnik specialist

mag. Matej Delakorda, dr. med.,

specialist otorinolaringologije

Leta 2003 je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2009 je po opravljeni raziskavi s področja poškodb nosu postal magister znanosti. Od leta 2010, ko je s pohvalo opravil specialistični izpit,  je kot specialist otorinolaringologije zaposlen na Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Splošne bolnišnice Celje. Ukvarja se s kirugijo obraza in vratu, endoskopskimi operacijami obnosnih votlin, zadnja leta pa predvsem s kirurškim zdravljenjem motenj dihanja med spanjem. Redno se udeležuje številnih izobraževanj doma in v tujini. V Mc Rogaška sodeluje kot zunanji sodelavec.

mag. Matej Delakorda, dr. med.,

Cenik

Cena? Sezona B?
specialistični pregled pri otorinolaringologu
63,00 € 63,00 €
endoskopski pregled nosu
50,00 € 50,00 €
Pregled zgornjih dihal v globoki sedaciji
210,00 € 210,00 €
Pregled žrela, grla in sapnika s fleksibilnim endoskopom
50,00 € 50,00 €
Izdaja drugega mnenja
90,00 € 90,00 €
Poligrafija spanja z interpretacijo rezultatov
220,00 € 220,00 €
Izrez ene kožne tvorbe
100,00 € 100,00 €
Izrez dveh kožnih tvorb
150,00 € 150,00 €
Izrez treh kožnih tvorb
180,00 € 180,00 €
Izrez kožne tvorbe in kritje vrzeli z lokalnim režnjem
od 250,00 € do 350,00 € od 250,00 € do 350,00 €
Resekcija mehkega neba v lokalni anesteziji (uvulopalatoplastika)
1.300,00 € 1.300,00 €
Resekcija mehkega neba v splošni anesteziji (uvulopalatoplastika)
1.700,00 € 1.700,00 €
Resekcija nosnega pretina (septoplastika) v lokalni anesteziji
1.200,00 € 1.200,00 €
Resekcija nosnega pretina (septoplastika) v splošni anesteziji
1.600,00 € 1.600,00 €
Radiofrekvenčna redukcija nosnih školjk (RF mukotomija)
200,00 € 200,00 €
Histologija (1 steklenička)
75,00 € 75,00 €