Fizioterapija

Fizioterapija je medicinska veda, ki uporablja pri terapiji fizikalne snovi ali sile, ki delujejo ali učinkujejo v terapevtske namene. Namen fizioterapije je razvijati, vzdrževati ali ponovno vzpostaviti optimalno gibanje in funkcijske sposobnosti v vseh življenjskih obdobjih. V našem centru z individualnim pristopom strokovno usposobljeni in izkušeni fizioterapevti izvajajo terapijo ali kombinacijo terapij.

Manualna terapija

Manualna terapija je sestavljena iz različnih manualnih tehnik in novejših znanstvenih izsledkov fizioterapije in manualne medicine.

Kinezioterapija

Kinezioterapija je metoda, ki predstavlja osnovo fizikalne terapije, saj za zdravljenje uporablja gibanje.

Kineziološki trening

Pri kineziološkem treningu se s funkcionalno vadbo ohrani zdravje, vitalnost, preprečijo bolečine, poškodbe in bolezni ter oblikuje telo.

Elektroterapija

Ta oblika fizikalne terapije uporablja električni tok v terapevtske namene pri različnih akutnih in kroničnih bolečinskih stanjih.

Fototerapija

Terapija s svetlobo je zdravilska metoda, pri kateri se za zdravljenje uporablja svetloba.

Magnetoterapija

Je oblika zdravljenja z magnetnim poljem nizkih frekvenc, ki vpliva na procese v celici.

Termoterapija

Toplotni energijo uporabljamo v terapevtske namene, toploto lahko telesu dovajamo ali odvajamo.

Mehanoterapija

Vključuje različne metode in tehnike, ki uporabljajo mehansko energijo za zdravljenje.