Obisk z napotnico ali delovnim nalogom

Informacije in rezervacije

 • Preko spodnjega obrazca
 • Omogočeno eNaročanje (NIJZ) https: //narocanje.ezdrav.si
 • Na elektronski naslov moj-termin@rogaska-medical.com
 • Po pošti na naslov: ZR Zdravstvo d.o.o., Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina
 • Po telefonu: 03 811 7000 od ponedeljka do četrtka od 7.30.-15.30 in v petek od 7.30-13.00.

 • Ko se naročate preko e-pošte, vas prosimo, da nam pošljete skenirano napotnico. 

  Pooblaščena oseba za čakalne vrste: Maja Ivanuš, vodja naročanja in administracije.

  Naročanje preko e-napotnice

  Za naročilo preko e-napotnice, prosimo, vnesite podatke v obrazec:

  GASTROENTEROLOŠKA AMBULANTA

  KARDIOLOŠKA AMBULANTA

  ULTRAZVOČNA AMBULANTA

  RENTGENSKA AMBULANTA

  DERMATOLOŠKA AMBULANTA

  AMBULANTNA FIZIOTERAPIJA

  Obvestilo o posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od določenega termina

  V skladu z drugim odstavkom 15b. člena ZPacP lahko pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član odpove termin:
       1. Brez navajanja razlogov; najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno;
       2. Poznejša odpoved, brez navajanja razlogov, je mogoča iz objektivnih razlogov in mora biti v pisni obliki (nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, smrt ožjega družinskega člana pacienta). V navedenem primeru ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno.
       3. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

  Posledice neupravičene odsotnosti (tretji odstavek 15b. člena ZPacP):

           Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neopravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.

  Ponovna uvrstitev na čakalni seznam pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za isto vrsto zdravstvene storitve:

           Po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Naveden rok se ne upošteva, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da bi taka omejitev neposredno ogrožala pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

  Navedeno se smiselno uporablja tudi za okvirni termin.

  Potrditev termina

  Ko se za izvedbo zdravstvene storitve na napotnico naročite po telefonu oz. prejmete naš odgovor na poslano e-pošto, morate originalno napotnico poslati v roku petih dni na naš naslov:

  Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo d.o.o.
  Zdraviliški trg 9
  3250 Rogaška Slatina

  Po prejemu napotnice ste uradno uvrščeni na čakalni seznam. Napotnica ostane pri nas. Če v roku petih dni ne pošljete napotnice, vas izbrišemo s čakalnega seznama. Potrditev termina izvedbe zdravstvene storitve vam pošljemo po pošti.