Pacientove pravice

Pravice, ki jih ureja Zakon o pacientovih pravicah, niso pravice, ki izvirajo iz obveznega ali prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, pač pa s temi povezane, t.i. univerzalne pravice.

Zakon o pacientovih pravicah

Pravice, ki jih ureja Zakon o pacientovih pravicah, niso pravice, ki izvirajo iz obveznega ali prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, pač pa s temi povezane, t. i. univerzalne pravice, ki jih ima vsak uporabnik zdravstvenih storitev in se dotikajo zlasti spoštovanja samostojnosti pacienta pri odločanju o lastni zdravstveni oskrbi, zasebnosti, varstva osebnih podatkov, enakopravnosti in varnosti, varstva največje zdravstvene koristi pacienta in zagotavljanja obveščenosti.

Kaj prinaša zakon o pacientovih pravicah?

1. PRAVICA DO DOSTOPA DO ZDRAVSTVENE OSKRBE IN ZAGOTAVLJANJA PREVENTIVNIH STORITEV

2. PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA DOSTOPA IN OBRAVNAVE PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI

3. PRAVICA DO PROSTE IZBIRE ZDRAVNIKA IN IZVAJALCA ZDRAVSTVENE STORITVE

4. PRAVICA DO PRIMERNE, KAKOVOSTNE IN VARNE ZDRAVSTVENE OSKRBE

5. PRAVICA DO SPOŠTOVANJA PACIENTOVEGA ČASA

6. PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI IN SODELOVANJA

7. PRAVICA DO SAMOSTOJNEGA ODLOČANJA O ZDRAVLJENJU

8. PRAVICA DO UPOŠTEVANJA VNAPREJ IZRAŽENE VOLJE

9. PRAVICA DO PREPREČEVANJA IN LAJŠANJA TRPLJENJA

10. PRAVICA DO DRUGEGA MNENJA

11. PRAVICA DO SEZNANITVE Z ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO

12. PRAVICA DO VARSTVA ZASEBNOSTI IN VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

13. PRAVICA DO OBRAVNAVE KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

14. PRAVICA DO BREZPLAČNE POMOČI PRI URESNIČEVANJU PACIENTOVIH PRAVIC

Obvestilo za vložitev pritožbe

V skladu z zakonom o varovanju pacientovih pravic navajamo pristojne osebe, na katere se lahko obrnete v primeru kršitve zakona. V družbi ZR - Zdravstvo d.o.o:

  • Prvo zahtevo lahko pacient vloži zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenega osebja oz. zdravstvenih sodelavcev ustno najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.
  • Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja oz. zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.
  • Prvo zahtevo lahko pacient vloži v roku treh mesecev po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oz. če so se posledice kršitve pokazale kasneje.
Zahteve glede neustreznega odnosa in ravnanja osebja lahko ustno posredujete direktorici družbe, Jani Klarič, v 11. etaži družbe ali po telefonu +386 (0) 3 811 7004, pisno pa na elektronski naslov jana.klaric@rogaska-medical.com.

Najbližji zastopniki oz. varuhi pravic pacienta

Celje
Cvetka Jurak Prostori nacionalnega inštituta za javno zdravje
Ipavčeva 18
3000 Celje
T: +386 (0) 3 425 11 61
E: cvetka.jurak(@)nijz.si
Uradne ure:
Ponedeljek: od 12.00 do 18.00
Torek: od 7.00 do 13.00
Naročanje:
T: +386 (0) 3 425 12 00
Od ponedeljka do petka
od 7.00 do 15.00
Olga Petrak Prostori nacionalnega inštituta za javno zdravje
Ipavčeva 18
3000 Celje
T: +386 (0) 3 425 11 61
E: olga.petrak(@)nijz.si
Uradne ure:
Sreda: od 12.00 do 18.00
Petek: od 7.00 do 13.00
Naročanje:
T: +386 (0) 3 425 12 00
Od ponedeljka do petka
od 7.00 do 15.00
Maribor
Viktor Pilinger Prostori nacionalnega inštituta za javno zdravje
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
T: +386 (0) 2 333 12 63
E: viktor.pilinger(@)nijz.si
Uradne ure:
Ponedeljek: od 13.00 do 17.00
Torek: od 8.00 do 12.00
Sreda: od 8.00 do 12.00
Naročanje:
T: +38 (0) 41 681 304
E: zpp(@)nijz.si

Ponedeljek in sreda od 8.00 do 12.00