Zdravniki specialisti

Anita Kek - Ljubec, dr. med.,

specialistka interne medicine – gastroenterologinja, strokovna direktorica

Redno je zaposlena v Medical centru Rogaška, največ dela na področju endoskopske diagnostike in zdravljenja bolezni prebavil. Med slovenskimi endoskopisti je v vrhu glede na število opravljenih endoskopskih preiskav letno. Podiplomsko je opravila teoretična in praktična izobraževanja iz področja endoskopije, endoskopskega ultrazvoka, ultrazvoka in dopplerske ultrazvočne diagnostike. Dodatno se izobražuje iz področja klinične prehrane in prehranske terapije, strokovno sodeluje pri prehranskem svetovanju.

Anita Kek - Ljubec, dr. med.,

Saša Pakević, dr. med.,

specialist interne medicine - gastroenterolog

Leta 1994 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Beogradu. Na isti fakulteti leta 2002 končal specializacijo iz interne medicine ter 2008 opravil subspecialistični izpit iz gastroenterologije. Več kot 15 let izvaja gastroskopije in kolonoskopije. Med subspecializacijo je pridobil ustrezno izobraževanje iz ultrazvoka trebuha.

Saša Pakević, dr. med.,

Petra Žohar, dr. med.,

specialistka interne medicine – kardiologinja

Dodatno se izobražuje na področju ultrazvoka srca, tako transtorakalnega kot tudi transezofagealnega. Pridobila je evropsko licenco za transtorakalni ultrazvok srca. Svoje izkušnje prenaša na mlajše generacije in sodeluje kot učiteljica in mentorica v slovenski šoli za ultrazvok srca, ki jo organizira Slovensko kardiološko združenje. Je članica Slovenskega in Evropskega kardiološkega združenja ter delovne skupine za ultrazvok srca pri Evropskem kardiološkem združenju. Je vodja kardiološke dejavnosti v Medical centru Rogaška.

Petra Žohar, dr. med.,

Nataša Jernejšek Kopinič, dr. med.,

specialistka interne medicine

Specializacijo je končala iz interne medicine in dela na področju kardiologije. Dodatno se izobražuje iz UZ srca in UZ karotidnih arterij. Opravila je Šolo transtorakalnega UZ srca in Šolo nevrosonologije. Je tudi strokovna vodja Preventivnega menedžerskega programa v Medical centru Rogaška.

Nataša Jernejšek Kopinič, dr. med.,

Suzana Lazarova, dr. med.,

specialistka interne medicine

Diplomi na Medicinski fakulteti v Skopju leta 1986 je sledilo podiplomsko izobraževanje iz ultrazvoka trebuha, sladkorne bolezni, astme in hemodialize ter specializacija iz interne medicine, ki jo je zaključila leta 1995. Vodja bolniškega oddelka za zdravljenje in rehabilitacijo bolezni prebavnega trakta in presnovnih bolezni je v Medical centru Rogaška zaposlena vse od leta 2004. Aktivno se udeležuje mednarodnih kongresov, kjer predava o Medical centeru Rogaška, mineralni vodi Donat Mg ter zdraviliškem zdravljenju v Rogaški Slatini.

Suzana Lazarova, dr. med.,

Ilonka Ratkajec, dr. med.,

specialistka fiziatrinja – balneologinja

Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Zagrebu leta 1979. Opravila je specializacijo iz fizikalne in rehabilitacijske medicine v Ljubljani. Ima veliko izkušenj s področij balneoterapije in fizioterapije, na katerih deluje že od leta 1981. Nekaj časa je bila tudi strokovni vodja za balneo-fizioterapijo v Medical centru Rogaška. Je član tima za rehabilitacijo bolnikov po zdravljenju rakastih bolezni prebavnega trakta. Prav tako je članica Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD.

Ilonka Ratkajec, dr. med.,

mag. Irena Bajc, dr. med.,

specialistka družinske medicine

Magisterij je zaključila iz biomedicine. V Medical centru Rogaška se ukvarja z balneologijo in akupunkturami. Dodatno se izobražuje na področju protibolečinske terapije. Kot strokovni vodja je sodelovala pri projektu pridobitve akreditacije Accrediattion Canada, ki smo jo za kakovost in varnost naših storitev po mednarodnih standardih pridobili v letu 2014.

mag. Irena Bajc, dr. med.,

Brigita Švab, dr. med.,

specialistka splošne kirurgije

Od začetka poklicne kariere se je poglobljeno ukvarjala z žilnimi obolenji. Delala je ob boku z znanimi kardiovaskularnimi kirurgi na Texas Heart Institut v Texasu ter s kirurgi v Maastrichtu na Nizozemskem. Opravila je tečaj iz ultrazvokov v Zagrebu . V Splošni bolnišnici Celje je več let opravljala funkcijo namestnice predstojnika Oddelka za žilno kirurgijo. V Medical centru Rogaška je uvedla nov način operativne tehnike na področju varic – endovensko lasersko operativno tehniko.

Brigita Švab, dr. med.,

Janja Šmid, dr.med.,

specialistka dermatovenerologije

Študirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Kasneje je bila zaposlena v UKC Maribor in UKC Ljubljana. Specialistični izpit je opravila s pohvalo in se zaposlila na Dermatovenerološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje kot vodja otroške dermatologije, nakar je postala namestnica predstojnice dermatovenerološkega oddelka. V tujini se je izpopolnjevala iz estetske in korektivne dermatologije ter dermatokirurgije. Vsa leta se aktivno udeležuje domačih in tujih strokovnih izpopolnjevanj. Je članica Slovenskega združenja za dermatovenerologijo.

Janja Šmid, dr.med.,

Petra Mrkša, dr. med.,

specialistka radiologinja

Vpisala je podiplomski študij biomedicine in zaključila specializacijo iz radiologije s pohvalo. Udeleževala se je različnih kongresov, ukvarja se z interventno radiologijo in MRI na področju mišično skeletne patologije. V tujini se je izobraževala na različnih šolah iz mišično skeletnega področja, interventne radiologije in ultrazvoka.

Petra Mrkša, dr. med.,

Ivan Brzović, dr. med.,

specialist radiolog

Specializacijo iz radiologije je leta 2007 z odličnim uspehom zaključil v Zagrebu. V Kliničnem bolniškem centru Zagreb je deloval na področju MSCT celega telesa, od leta 2014 pa se je izpopolnjeval na področju MSCT-diagnostike intersticijskih pljučnih in kardiotorakalnih bolezni. Bogate izkušnje ima na različnih področjih ultrazvočnih in rentgenskih preiskav.

Ružica Slivnik, dr. med.,

specialistka dermatovenerologinja – balneologinja

Zaključila je podiplomski študij iz gerontologije ter specializacijo iz dermatovenerologije. V Medical centru Rogaška je osnovala ambulanto za klasično dermatovenerologijo, dermatokirurgijo ter estetsko dermatologijo. V tujini se je izobraževala na področju laserskega zdravljenja kože, uvedla je programe pomlajevanja. Je strokovni vodja dermatološke ambulante Medical centra Rogaška in članica Slovenskega združenja za dermatovenerologijo.

Ružica Slivnik, dr. med.,

Zdenko Orožim, dr. med.

dr. med., specialist splošne, plastične in rekonstruktivne kirurgije

Svoje znanje s področja estetske kirurgije in kirurgije roke je poglabljal na tečajih in izpopolnjevanjih v Waldenburgu, Gironi, Grazu, Mersinu, Luganu, Budimpešti, na Institutu Kaplan, Hospital de Barcelona, Centro medico Delfos, estetskem Institutu Vila-Rovira in Centro medico Teknon v Barceloni ter na Kliniki za kirurgijo roke v Bad Neustadtu. Redno sodeluje na evropskih in svetovnih kongresih plastične kirurgije in kirurgije roke. Znanje in izkušnje deli s študenti mariborske in ljubljanske medicinske fakultete. Je član slovenskega in evropskega združenja plastičnih kirurgov.

Zdenko Orožim, dr. med.

Ivanka Bračun, dr.med,

specialistka interne medicine in balneologije

V zdravilišču Rogaška Slatina je delovala kot balneolog, kasneje kot vodja kardiološke dejavnosti. Opravila je podiplomsko šolo iz klinične alergologije in astme ter izpit iz transtorakalnega ultrazvoka srca. Je članica Združenja pulmologov Slovenije in Slovenske in Evropske alergološke in imunološke sekcije.

Ivanka Bračun, dr.med,

mag. Klemen Jagodič, dr. med.

specialist urolog

Pridobil je certifikat za delo z Da Vinci robotskim sistemom. Kot član Združenja urologov Slovenije ter Evropskega združenja za urologijo se aktivno udeležuje strokovnih srečanj doma in v tujini. Je eden vodilnih slovenskih urologov na področju robotske kirurgije in zunanji sodelavec Medical centra Rogaška.

mag. Klemen Jagodič, dr. med.

Sandi Poteko, dr. med.,

specialist urolog

Aktivno sodeluje na kongresih kot član Združenja urologov Slovenije in Evropskega združenja za urologijo. Z rednim izpopolnjevanjem doma in v tujini si je pridobil znanja, da opravlja celotno urološko diagnostiko in operativno dejavnost. Aktivno sodeluje z Medical centrom Rogaška kot zunanji sodelavec.

Sandi Poteko, dr. med.,

Slavko Ristić, dr. med.,

specialist radiolog

Opravlja sonografsko in CT diagnostiko in je zunanji sodelavec v Medical centru Rogaška.

Slavko Ristić, dr. med.,

Prof. dr. Rok Vengust, dr. med.,

specialist ortoped
Pridobil je naziv doktorja znanosti za študijo razvoja displastičnega kolka in bil imenovan za profesorja na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter za predstojnika oddelka za hrbtenično kirurgijo Ortopedske klinike Univerzitetnega Kliničnega centra v Ljubljani. Njegovo ožje strokovno področje je hrbtenična kirurgija.
Prof. dr. Rok Vengust, dr. med.,

mag. Matej Delakorda, dr. med.,

specialist otorinolaringologije

Leta 2003 je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2009 je po opravljeni raziskavi s področja poškodb nosu postal magister znanosti. Od leta 2010, ko je s pohvalo opravil specialistični izpit,  je kot specialist otorinolaringologije zaposlen na Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Splošne bolnišnice Celje. Ukvarja se s kirugijo obraza in vratu, endoskopskimi operacijami obnosnih votlin, zadnja leta pa predvsem s kirurškim zdravljenjem motenj dihanja med spanjem. Redno se udeležuje številnih izobraževanj doma in v tujini. V Mc Rogaška sodeluje kot zunanji sodelavec.

mag. Matej Delakorda, dr. med.,

Boštjan Birsa, dr. med.,

specialist interne medicine – gastroenterolog

Zunanji sodelavec Medical centra Rogaška. V Splošni bolnišnici Celje vodi tim za endoskopije.

Asist. dr. Dragan Kovačić, dr. med.,

specialist interne medicine – kardiolog

Diplomiral je kot najboljši študent letnika in pridobil naziv specialista interne medicine. Končal je specializacijo iz interne medicine, z dodatnimi znanji s področja kardiologije, ki jih je nadgradil z doktoratom iz srčnega popuščanja. Področje njegovega dela je predvsem invazivna srčna diagnostika in terapija (koronarografije) ter vstavitve srčnih vzpodbujevalnikov. Je predstojnik Kardiološkega oddelka SB Celje in zunanji sodelavec Medical centra.

Nada Ranisav Lartey, dr. med.,

specialistka splošne medicine
Je mentorica za splošno medicino. Med drugim je delovala na Institutu za transfuziologijo in transplantacijo organov v Sarajevu.

Stanko Tominc, dr. med.,

specialist fiziater
Zaključil je specializacijo s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine. Usmerjen je v rehabilitacijo po poškodbah in obolenjih gibalnega sistema.

Marjana Kužnar Jugovar, dr. med.

specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine - balneologinja

Po zaključene šolanju je bila zaposlena v Zdravilišču kot zdravnik balneolog do specialističnega izpita iz fizikalne in rehabilitacijske medicine. Kasneje je v Zdravilišču vodila oddelek balneo-fizoterapije. Kot zdravnik zasebnik – koncesionar v Rogaški Slatini je opravila tudi podiplomsko šolo iz akupunkture in Cyriaxa. Ves čas je  zunanji sodelavec Medical centra Rogaška Slatina.

Matej Marinšek, dr.med.,

specialist interne medicine

Bernarda Halužan Podhraški, dr. med.

specialistka družinske medicine

mag. Jamal Naji, dr. med.,

specialist radiologije

Študij medicine je vpisal v Kijevu in diplomiral v Ljubljani. Na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu je magistriral s področja magnetne resonance (MR). Svoje znanje je poglabljal na številnih evropskih in svetovnih kongresih, med drugim v ZDA. V UKC Maribor je na oddelku za radiologijo opravljal naloge s področja sononografije ter intervencijske in diagnostične radiologije. Bil je tudi mentor številnim specializantom radiologije z Univerze v Ljubljani. Poleg slovenščine tekoče govori angleški, ruski, arabski in hrvaški jezik. Je zunanji sodelavec Medical centra Rogaška.

Petra Šket, dr. med.,

specialistka ginekologije in porodništva

Vladimir Natek, dr. med.,

specialist interne medicine – gastroenterolog

Metka Jazbec Čoh, dr. med.,

specialistka interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine - kardiologinja

Leta 2003 je zaključila specializacijo iz interne medicine. Leta 2013 je pridobila subspecializacijo iz kardiologije in vaskularne medicine. Od leta 2016 ima tudi evropsko licenco za transtorakalni ultrazvok srca. Je redno zaposlena na Kardiološkem oddelku Splošne bolnice Celje in sodeluje z Medical centrom Rogaška kot zunanja sodelavka.

Katarina Pezdevšek, dr. med.,

specialistka radiologinja

Specializacijo je opravila iz radiologije, med katero je tri mesece krožila na radiološkem oddelku Pediatrične klinike Medicinske Univerze v Gradcu. Poglobljeno se ukvarja z ultrazvočno diagnostiko na splošno, s preiskavami trebuha in prsnega koša ter otroško radiologijo. Zaposlena je tudi v Splošni bolnišnici Celje. 

mag. Nataša Petrović, dr. med.,

specialistka nevrologije

Mag. Nataša Petrović, dr. med., specialistka nevrologije je Medicinsko fakulteto končala v Banja Luki, leta 1990 naredila strokovni izpit v Zagrebu, specialistični pa 1997 v Beogradu. Subspecialistični izpit iz nevrofiziologije je opravila 1998, magisterij iz nevrofiziologije pa leta 2004. Zaposlena je v Splošni bolnišnici Celje in je zunanja sodelavka Medical centra Rogaška.

Peter Kurila, dr. med.

specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine
Je specialist za diagnostiko in terapijo posledic poškodb in degenerativnih obolenj gibalnega sistema. Je edini zdravnik v Sloveniji s končano izobrazbo po metodi Dinamične nevromuskularne stabilizacije. Izvaja različne tehnike manualne medicine in aplicira medicinske preparate za pospešeno regeneracijo poškodovanih struktur gibalnega sistema (kolagen, hialuronska kislina, 'blokada' s kortikosteroidom itd).

Alen Jović, dr. med.

specialist dermatovenerologije